Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

niedziela | 23 stycznia 2022

-5°C

Aktualności

 • 17 stycznia 2022

  Bezpłatne badania mammograficzne w Rucianem-Nidzie

  Szanowni Państwo, LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku. Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań - mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia. Badanie mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.   Ruciane - Nida- 7 lutego 2022 w godzinach od 14.00 do 16.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. Polna 1 W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. W związku z epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji. Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie: www.mammo.pl

  czytaj więcej
 • 13 stycznia 2022

  DODATEK OSŁONOWY

  Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ruciane-Nida ul. Polna 1. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wniosek Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wnioski o dodatek osłonowy, osób które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. Wtedy wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w II równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście, za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to: w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę, w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Wysokość dodatku/*Podwyższona wysokość dodatku 400/*500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 600/*750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych, 850/*1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych, 1150/*1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych. *Ważne! W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone. Deklarację na Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać on-line: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow?fbclid=IwAR0q4pRubRHWZxQuThkf1KBCgLXt7sZfE-Z5tB7kCoH9340UHBuJSYhVHBw lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Wnioski dostępne są na stronie gminy: https://www.ruciane-nida.pl/aktualnosci/2022/01/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow?fbclid=IwAR1WKSm9AsVxx1DubXDkZA3h1Z0-PC1kOhWAsjSj2qbwaZf5g-lKEG19-m4 W sprawie przyznania dodatku osłonowego informacje będą wysyłane na indywidualne adresy E-mail! Informacja nie będzie wysyłana drogą pocztową, a w przypadku braku poczty elektronicznej informacje o przyznaniu będzie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w MGOPS Ruciane-Nida.   Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https:// ww.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy pod numerem infolinii: +48 22 369 14 44 w MGOPS Ruciane-Nida tel. 87 423 16 40 wew. 24,25,26,27 E-mail: rodzinne@ruciane-nida.pl Dokumenty do pobrania: Wniosek o dodatek osłonowy – wersja pdf Wniosek o dodatek osłonowy – wersja edytowalna Ulotka informacyjna Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

  czytaj więcej
 • 12 stycznia 2022

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ w ZUS

  Szanowni Państwo, od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie - Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach - po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start" i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+": portal Emp@tia; PUE ZUS; bankowość elektroniczna. Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250. Od 2022 r. obsługę 500 plus przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lutym zacznie też przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus. Więcej informacji: 500+ https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230.

  czytaj więcej
 • 10 stycznia 2022

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTW0 OBYWATELSKIE W POWIECIE PISKIM

  Starosta Piski informuje, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r. Na terenie gminy Ruciane-Nida od 1 stycznia 2022 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie usytuowany w Internacie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, przy ul. Polnej 2B, pokój nr  1. Dyżury w każdy wtorek w godzinach od 11:00 -15:00 i środę w godzinach od 10:00-14:00 będą pełnić pracownicy z Fundacji "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie. INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2022 R. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC? Punkt nr 1 W Piszu – jest to stały punkt prowadzony przez adwokatów, radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz i jest czynny: poniedziałek, wtorek od godz. 11.00 do 15.00, środa, czwartek, piątek od godz.10.00 do 14.00 Punkt nr 2 ,,mobilny punkt” W Białej Piskiej – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (pomieszczenie obok Sali gimnastycznej) Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska i jest czynny: poniedziałek, w godz. 11.00 do 15.00 W Rucianem-Nidzie – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w Internacie Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2B pokój nr 1 i jest czynny: wtorek, w godz. 11.00 do 15.00 środa, w godz. 10.00 do 14.00 W Orzyszu – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, pokój nr 206, 12-250 Orzysz i jest czynny: czwartek, w godz.10.00 do 14.00 piątek, w godz. 10.00 do 14.00 DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE? Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawa udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest złożenie oświadczenia przed uzyskaniem porady. JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ? Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy; https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/pisk... lub pod nr telefonu 874254700, 874254690. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością. WAŻNE ! Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi: Usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu. Takim osobom usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzeniu ułatwiającym porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumaczenia języka migowego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu wskazanym do rejestracji   874254700, 874254690. Świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem. JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA? Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnionych lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym lub Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub Nieodpłatną mediację, lub Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową. JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE? Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnej przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów Radców Prawnych oraz organizację pozarządową. INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielającej porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Załączniki: Zał. 1 – Wykaz punktów pomocy prawnej

  czytaj więcej

wydarzenia

Brak informacji do wyświetlenia

galeria