Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

wtorek | 03 sierpnia 2021

18°C

Aktualności

 • 3 sierpnia 2021

  Premiera nowej książki Agnieszki Żelazko, autorki książki ,,Mazursko"

  Serdecznie zapraszamy  na premierę książki "Mazursko" Pani Agnieszki Żelazko. Kiedy ? 13 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 Gdzie? Na malowniczej polanie nad Jeziorem Duś tuż obok Klasztoru Staroobrzędowców w Wojnowie (6 km od Ukty). Pierwsza część cyklu Mazursko to nietypowy przewodnik po Mazurach jakich nie znacie. Autorka skupia się nie tylko na żeglarstwie i innych sportach wodnych, z których znane są Mazury. Zabiera czytelnika na mikro wycieczki po niewielkich wioskach, dzikich plażach, zatoczkach oraz lasach. Pisze też o Leśniczówce Pranie, w której mieści się muzeum K.I. Gałczyńskiego oraz o Izbie Regionalnej w Wejsunach. Przedstawia ciekawe historie ludzi, którzy realizują na Mazurach swoje pasje: rzeźbią, prowadzą urocze obiekty turystyczne. To książka dla każdego, kto chciałby poznać Mazury z innej strony.

  czytaj więcej
 • 2 sierpnia 2021

  Ogłoszenie

  Szanowni Państwo, informuję, iż dnia 02 sierpnia 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida jest czynny w godz. 7:00-15:00. Od dnia 3 sierpnia 2021 r. Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida wraca do obowiązującego harmonogramu pracy. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida /-/ Piotr Feliński

  czytaj więcej
 • 28 lipca 2021

  KOMUNIKAT w sprawie KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r.

  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w terminie od dnia 6 września do dnia 28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Powiatu Piskiego. Termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Ruciane-Nida wyznaczono w dniach: 6-7 września 2021 r. - dla mężczyzn, urodzonych w  2002 roku, 27 września 2021 r. - dla kobiet, 28 września  2021 r. – dzień dodatkowy. Stawiennictwo do kwalifikacji wymienionych w obwieszczeniu wojewody warmińsko – mazurskiego osób jest obowiązkowe i dotyczy również tych, którzy nie otrzymali wezwania. Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej znajduje się stronie internetowej WKU Ełk, w zakładce /aktualności /, /kwalifikacja wojskowa/. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz osoby niepełnosprawne lub ich prawni opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida pod nr tel. 87 425 44 52 do dnia 1 września 2021 r.   UWAGA W związku z trwającą pandemią, każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej ma obowiązek: Zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banku, na poczcie itp.). Poddać się badaniu temperatury ciała przed wejściem do pomieszczeń w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń w których przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida /-/ Piotr Feliński        

  czytaj więcej
 • 15 lipca 2021

  Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

   Od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku. CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB? Obowiązek ten spoczywa na: w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,  w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku. Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie? Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich? W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku. Co w przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest zamieszkiwany - właściciele nie żyją kto składa deklarację? Brak zobowiązanego do złożenia deklaracji. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?Deklaracje będzie można składać 1) przez internet na https://zone.gunb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a jego niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. UWAGA: Składanie deklaracji jest możliwe dla osób posiadających: Konto Epuap e-dowód przy użyciu mojeID, umożliwiające  zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej: BOŚ BANK, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze. 2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie  Miasta i Gminy Ruciane-Nida (adres: Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida), tel. 87 425 44 40 Jakie informacje będzie zawierała deklaracja? 1) rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku; 2) rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku; 3) dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku); 4) dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku) Co w przypadku kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania, czy powinien w deklaracji podać oba? W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji? Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji? Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to: 1) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie: a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ; b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ; c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ. 2) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie: a) gospodarowania odpadami komunalnymi; b) odprowadzania nieczystości ciekłych. 3) przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 4) przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 5) usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Na podstawie jakich dokumentów należy sprawdzić kiedy uruchomiono źródło ciepła w nowo powstałych budynkach? Na podstawie art. 54 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) nowo powstałe budynki należy zgłosić wnioskiem o zakończenie budowy lub zgodnie z art. 55 ww. ustawy uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie. Co oznacza, że dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku.  Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od otrzymania ww. decyzji. CEEB ustawa Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021? Składanie deklaracji rozpocznie się 1 lipca 2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy. Mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r,. wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację? W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Gdzie znajdę klasę kotła? Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła bądź w instrukcji obsługi kotła. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do klasy kotła należy skonsultować się z producentem kotła. Co jeżeli w deklaracji są błędy, albo w ogóle nie została złożona? Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących. Jednocześnie przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W  art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, i zanim gmina „poweźmie o tym informację" nawet po terminie zgłosimy swój budynek do Ewidencji, w ramach instytucji czynnego żalu możemy uniknąć kary. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW oraz formularze deklaracji można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Są też dostępne w załączniku. Załączniki: Formularz A - budynki i lokale mieszkalne Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

  czytaj więcej

wydarzenia

Mazurski Maraton Rolkowy

Mazurski Maraton Rolkowy

Przed nami kolejna edycja Mazurskiego Maratonu Rolkowego - wydarzenia skierowanego do wszystkich miłośników imprez rolkowych. Maraton odbędzie się  dnia 4 września 2021 r.  w Rucianem-Nidzie Harmonogram: 08:00-11:00 Rejestracja zawodników 10:00-10:30 Zawody dla dzieci na dystansie 300/500/1000m 10:45 Wyścig fitness – 11 km 11:00 Wyścig półmaraton – 21 km 12:30 Wyścig główny maraton – 42 km 15:30 Zakończenie zawodów 16:00 Ceremonia wręczania nagród Więcej informacji na stronie internetowej Mazurskiego Maratonu Rolkowego:  mazurskimaratonrolkowy.pl

czytaj więcej
Wojnowski Festiwal Fotografii

Wojnowski Festiwal Fotografii

Od 4 czerwca do 30 września 2021 roku zapraszamy na Wojnowski Festiwal Fotografii. Ekspozycja po raz piąty zawiśnie na płotach wzdłuż wiejskiej drogi w Wojnowie. Wystawy indywidualne przygotowało 26 twórców w tym Tomek Sikora, Maciej Nabrdalik, Justyna Mielnikiewicz, Zbigniew Furman czy Mariusz Forecki. Ideą Wojnowskiego Festiwalu Fotografii jest prezentacja dorobku polskich fotoreporterów i fotografów szerokiej publiczności przez udostępnienie ich w dużym formacie w ogólnodostępnej ulicznej galerii.

czytaj więcej
SEZON ARTYSTYCZNY w Praniu

SEZON ARTYSTYCZNY w Praniu

LETNI SEZON ARTYSTYCZNY W PARNIU 2021 Bilety do nabycia w Muzeum w Praniu Rezerwacja biletów od 22 czerwca 2021 r. wyłącznie mailowa: pranie.koncerty@gmail.com Zasady rezerwacji: na stronie internetowej www.lesniczowkapranie.art.pl w zakładce “Sezon kulturalny” PROGRAM   11 lipca 2021 XXXVIII Edycja Koncertów Muzyka u Gałczyńskiego Poezja Tadeusza Różewicza z tomiku “Matka odchodzi” w interpretacji Mai KOMOROWSKIEJ i Łukasza BORKOWSKIEGO Muzyka: Anna WANDTKE – skrzypce, fortepian, Sebastian WYPYCH – kontrabas i elektronika (autorskie utwory i improwizacje Anny Wandtke i Sebastiana Wypycha). ELEGIA DLA DRZEW – wernisaż fotografii Henryka CIRUTA plus wiersze (K. K. Baczyński, K. I. Gałczyński, W. Kass, A. Mickiewicz) Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 17 lipca 2021 OSIECKA/KOFTA recital Anny Serafińskiej Anna SERAFIŃSKA z Zespołem w składzie: Rafał STĘPIEŃ - fortepian, Paweł PAŃTA – gitara basowa, Cezary KONRAD – perkusja. Bilety: 50 zł   18 lipca 2021 XXXVIII EDYCJA KONCERTÓW MUZYKA U GAŁCZYŃSKIEGO Poezja K. I. Gałczyńskiego i T. Różewicza w interpretacji Grażyny BARSZCZEWSKIEJ Muzyka: CRACOW GOLDEN QUINTET (Natalia JARZĄBEK - flet, Damian ŚWIST – obój, Tomasz SOWA – klarnet, Małgorzata WYGODA – fagot, Konrad GOŁDA – waltornia). Utwory: W. Kilar – Kwintet na instrumenty dęte, J. Ibert – Trois pieces breves, J. Świder – Mini – Quintetto. Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 24 lipca 2021 MONIKA BORZYM -RECITAL Przy fortepianie Krzysztof DYS W programie urzekające i wciąż świeże melodie m.in. Henryka Warsa i Jerzego Petersburskiego z nieśmiertelnymi tekstami m.in. Juliana Tuwima i Mariana Hemara otulone ciepłym, zmysłowym i bardzo świadomym głosem Moniki Borzym, jednej z najzdolniejszych artystek jazzowych młodego pokolenia, w aranżacjach Krzysztofa Dysa. Bilety: 40 zł 25 lipca 2021 XXXVIII EDYCJA KONCERTÓW MUZYKA U GAŁCZYŃSKIEGO Poezja K. I. Gałczyńskiego w interpretacji Cezarego KOSIŃSKIEGO. Muzyka: Stanisław TOMANEK – skrzypce, Kamil TOMANEK – skrzypce, Antonina PRZYBYSZEWSKA – wiolonczela, Ostap POPOVYCH – trąbka Utwory M. A. Charpentiera, A. Vivaldiego, J. S. Bacha, G. F. Haendla, L. Boccheriniego, J. Haydna, F. Janiewicza, E. Tosellego, E. Elgara. Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 31 lipca 2021 GALA przyznania ogólnopolskiej Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ Nagroda jest przyznawana pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pen Club Polska. Wstęp za zaproszeniami. 1 sierpnia 2021 XXXVIII EDYCJA KONCERTÓW MUZYKA U GAŁCZYŃSKIEGO Poezja K. I. Gałczyńskiego i T. Różewicza w interpretacji Mariusza BONASZEWSKIEGO. Muzyka: DUO DEL GESÚ (Arnaud KAMINSKI – skrzypce, Krzysztof KOMENDAREK-TYMENDORF – altówka) Utwory: A. B. Bruniego, F. A. Hoffmeistera, L. Ch. Raguéa. Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 7 sierpnia 2021 KONCERT ADAM NOWAK i Acoustic amigos Bilety: 70 zł 8 sierpnia 2021 XXXVIII EDYCJA KONCERTÓW MUZYKA U GAŁCZYŃSKIEGO Poezja K. I. Gałczyńskiego i T. Różewicza w interpretacji Sławomiry ŁOZIŃSKIEJ. Muzyka: Anna STARZEC-MAKANDASIS - fortepian Utwory W. A. Mozarta, F. Chopina, J. Brahmsa oraz S. Hennessy. Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 14 sierpnia 2021 koncert RUCIŃSKI/BIERYT Bilety: 40 zł 15 sierpnia 2021 XXXVIII EDYCJA KONCERTÓW MUZYKA U GAŁCZYŃSKIEGO Poezja K. I. Gałczyńskiego i T. Różewicza w interpretacji Anny SENIUK Muzyka: POLISH VIOLIN DUO (Marta GIDASZEWSKA i Robert ŁAGUNIAK – skrzypce) Utwory: G. Ph. Telemann – Fantazja Es-dur nr 7, H. Wieniawski – Kaprys op. 18 nr 1,Kaprys op. 18 nr 3, A. Rocławska-Musiałczyk – Two Contrasts for a Duo, J. Feld – Sonatina na dwoje skrzypiec, D. András – Balkanoid na dwoje skrzypiec. Bilety: 25 zł (normalny), 20 zł (dla rodzin z dziećmi do lat 18) 21 sierpnia 2021 KONCERT DOROTA MIŚKIEWICZ & HENRYK MIŚKIEWICZ ”Nasza Miłość”, w składzie: Dorota MIŚKIEWICZ - wokal, Henryk MIŚKIEWICZ - saksofon, Michał TOKAJ - fortepian, Sławomir KURKIEWICZ - kontrabas, Michał MIŚKIEWICZ - perkusja. Bilety: 60 zł Projekt gęsi - logo: Łukasz Borkowski

czytaj więcej
Premiera nowej książki Agnieszki Żelazko, autorki książki ,,Mazursko"

Premiera nowej książki Agnieszki Żelazko,...

Serdecznie zapraszamy  na premierę książki "Mazursko" Pani Agnieszki Żelazko. Kiedy ? 13 sierpnia 2021 r. o godz. 18:00 Gdzie? Na malowniczej polanie nad Jeziorem Duś tuż obok Klasztoru Staroobrzędowców w Wojnowie (6 km od Ukty). Pierwsza część cyklu Mazursko to nietypowy przewodnik po Mazurach jakich nie znacie. Autorka skupia się nie tylko na żeglarstwie i innych sportach wodnych, z których znane są Mazury. Zabiera czytelnika na mikro wycieczki po niewielkich wioskach, dzikich plażach, zatoczkach oraz lasach. Pisze też o Leśniczówce Pranie, w której mieści się muzeum K.I. Gałczyńskiego oraz o Izbie Regionalnej w Wejsunach. Przedstawia ciekawe historie ludzi, którzy realizują na Mazurach swoje pasje: rzeźbią, prowadzą urocze obiekty turystyczne. To książka dla każdego, kto chciałby poznać Mazury z innej strony.

czytaj więcej

galeria