Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

czwartek | 06 października 2022

10°C

Aktualności

 • 3 października 2022

  Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną broszurę informacyjną dot. stosowania tabletek ze stabilnym jodem, w przypadku skażenia spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej. Jednocześnie resort podkreśla, że zgodnie z informacjami Państwowe Agencji Atomistyki obecnie na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia Polaków.  Broszura informacyjna w załączniku.

  czytaj więcej
 • 16 września 2022

  Konsultacje społeczne

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne celem zebrania uwag i opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości ustalonych jako części lub przysiółki wsi. Konsultacje będą prowadzone w terminie 19 września 2022 r. -10 października 2022 r. w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag, z wykorzystaniem właściwego dla danej miejscowości formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik od nr 2 do nr 6 do Zarządzenia nr 97/2022 z dnia 14 września 2022 r. w następujący sposób: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail: kornelia.dawid@ruciane-nida.pl i/lub umig@ruciane-nida.pl z dopiskiem w temacie "części miejscowości"; 2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida , Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida, z dopiskiem na kopercie: "części miejscowości"; 3) osobiście-poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida , Al. Wczasów 4,12-220 Ruciane - Nida, pokój nr 15. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Kornelia Dawid - inspektor Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, tel. 87 425 44 40. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców miejscowości objętych zmianą, posiadających czynne prawo wyborcze.  

  czytaj więcej
 • 9 września 2022

  KONKURS "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac. Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł. Patronat medialny: Tygodnik Poradnik Rolniczy, Witryna Wiejska, Gospodyni, smartwies.pl Do pobrania: Regulamin III konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy" - plik pdf Formularz zgłoszenia na III konkurs „Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy” (ZAŁĄCZNIK 1) wraz z oświadczeniem przeniesienia praw autorskich (ZAŁĄCZNIK 2) - plik pdf

  czytaj więcej
 • 5 września 2022

  Informacja dotycząca nielegalnych zajęć pasa drogowego w ciągach dróg wojewódzkich.

  Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, ze wszelkie zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz prowadzenie w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz podlega opłacie. Dotyczy to w szczególności budowy wszelkiego rodzaju zjazdów z drogi do przyległych posesji, pól uprawnych i innych działek przy drodze, umieszczenia reklam, składowania wszelkiego rodzaju materiałów oraz wygradzania części pasa drogowego. Wszelkie tego typu zadania będą ujawniane podczas objazdów dróg wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia  będą nakładane kary pieniężne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Informację na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl

  czytaj więcej

wydarzenia

Wojnowski Festiwal Fotografii 4.06.-1.10.2022

Wojnowski Festiwal Fotografii 4.06.-1.10.2022

4 czerwca rozpoczął się kolejny Wojnowski Festiwal Fotografii  w Wojnowie – i potrwa do 1 października. W nietypowej galerii, w której przestrzenią prezentacji zdjęć są płoty domów wsi Wojnowo, zobaczymy w tym czasie ponad 500 zdjęć, z czego ponad 80% to fotografie autorstwa kobiety. W sumie odbędzie się w Wojnowie 26 wystaw indywidualnych i cztery zbiorowe. Zakres tematyczny prezentowanych prac jest niezwykle szeroki: klasyczne reportaże z całego świata, zdjęcia sportowe, portrety, fotografia przyrodnicza i konceptualna.

czytaj więcej

galeria