Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

sobota | 25 marca 2023

13°C

Aktualności

 • 21 marca 2023

  "Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy"

  16 marca 2023 r. ruszyła Kampania edukacyjna dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”. Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe stanowią niezwykle aktualny problem zdrowia publicznego. To grupa chorób zakaźnych przenoszonych przez zainfekowane kleszcze. Do zakażenia zwykle dochodzi na skutek ukłucia, w czasie którego do krwiobiegu wraz ze śliną lub wymiotami kleszcza dostają się groźne patogeny. Najczęściej występującą chorobą odkleszczową jest borelioza z Lyme, która jest przewlekłą wielofazową chorobą układową charakteryzującą się występowaniem objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Różnorodność objawów oraz podobieństwo do wielu innych schorzeń znacznie utrudnia rozpoznanie. Sezonowa aktywność kleszczy rozpoczyna się, w zależności od temperatury, w końcu marca i trwa zazwyczaj do listopada. Jeszcze jakiś czas temu kleszcze można było spotkać wyłącznie na wilgotnych, porośniętych gęstą trawą łąkach lub w lasach. Obecnie jednak pajęczaki pojawiają się nawet w przydomowych ogródkach, miejskich parkach lub placach zabaw. Najskuteczniejszą ochroną przed ukłuciem przez kleszcza jest przestrzeganie kluczowych zasad, takich jak: ubieranie odpowiedniej odzieży, stosowanie repelentów, obserwacja ciała po powrocie z miejsc narażenia na kontakt z kleszczami. W momencie zaobserwowania kleszcza w skórze, należy szybko i prawidłowo usunąć go z powierzchni ciała. Ze względu na wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, dlatego pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęli działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  Organizatorami kampanii są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie. Grafiki kampanijne stworzyła Pani Aneta Czarniecka OBRAZOWNIK. Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy! Stosuj zasady profilaktyki chorób odkleszczowych: zaszczep się przeciwko KZM; stosuj środki odstraszające kleszcze (repelenty); idąc na spacer do lasu, wybierz odpowiednie ubranie; unikaj miejsc bytowania kleszczy - w lesie i na łące nie kładź się na trawie, nie siadaj przy niskich krzewach i na pniach;  jeśli kleszcz wkłuł się w Twoją skórę, usuń go jak najszybciej w całości, bez uciskania go.

  czytaj więcej
 • 17 marca 2023

  Ankieta - Fundusze Europejskie

  Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej wiedzy mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Funduszy Europejskich. Badania prowadzą pracownicy Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania są anonimowe. Pana/i opinie są  bardzo ważne, dlatego prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na zadawane pytania. Jednocześnie zapewniamy, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych do celów naukowych.  KWESTIONARIUSZ ANKIETY WIEDZA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

  czytaj więcej
 • 17 marca 2023

  #ROZMAWIAJ#REAGUJ | KAMPANIA SPOŁECZNA

  Kampania społeczna pt. #Rozmawiaj#Reaguj, przygotowana jest przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka. Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.  Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Materiały i informacje na stronie internetowej: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

  czytaj więcej
 • 15 marca 2023

  Informacja o funkcjonowaniu Punktu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

  Pomoc organizowana jest dzięki pomocy Diakonii Polskiej, Katastrophenhilfe Diakonii Niemieckiej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. Punkt pomocy będzie działał w Piszu w siedzibie parafii ewangelickiej, Pl. Daszyńskiego 12A od dnia 20.03.2023 r.  W następujących godzinach: Poniedziałek: 08:00 - 15:00 Wtorek: 08:00 - 15:00 Środa: 22.03.: 08:00 - 15:00 pozostałe środy w Piszu nieczynne – punkt wyjeżdża do innych gmin Powiatu Piskiego Czwartek: 08:00 - 15:00 Piątek: 08:00 - 16:00 Punkt Pomocy będzie działał również w poszczególnych gminach Powiatu Piskiego: 29.03.2023 r. (środa) - Stacja Socjalna w Białej Piskiej ul. Konopnickiej 4 w godz.: 08:00 - 16:00 05.04.2023 r. (środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 1 (I piętro) w godz.: 08:00 -16:00 12.04.2023 r. (środa) Urząd Miasta w Orzyszu, ul. Rynek 3 w godz.: 08:00 -16:00 Punkt rozpoczyna swoją działalność od dnia 20 marca 2023 r. i będzie działał do końca kwietnia br. Główne warunki uzyskania pomocy przez uchodźców wojennych z Ukrainy: Przyjechały do Polski 24 lutego 2022 r. lub później i mieszkały przed tym dniem w Ukrainie (bez względu na narodowość); Obecnie są̨ zarejestrowane i mieszkają̨ w Polsce; Nigdy nie były beneficjentami Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej w Polsce. Program ten prowadzony jest przez organizacje humanitarne i zapewnia przez 3–4 miesiące środki finansowe na podstawowe potrzeby (700–710 zł na jedną osobę̨ oraz 600–610 zł na kolejnych członków rodziny); Znajdują̨ się̨ w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie mają dostępu do stałych dochodów, które wystarczyłyby do pokrycia minimalnych wydatków gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje dotyczące Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej dla uchodźców wojennychz Ukrainy można uzyskać: tel. 800 000 232 (bez opłat w Polsce) e-mail: support@diakonie-katastrophenhilfe.org www.sontse.org

  czytaj więcej

wydarzenia

Brak informacji do wyświetlenia

galeria