Gmina Ruciane-Nida zapewnia aktywny wypoczynek na mazurskich trasach rowerowych o różnych długościach i stopniu trudności, wyznaczonych wzdłuż jezior i wśród lasów Puszczy Piskiej.

Szlaki rowerowe:


Pętla Bełdany - kolor czerwony (39 km)

Trasa biegnie wokół jednego z najpiękniejszych jezior na Mazurach. Po drodze mijamy śluzę Guzianka, kościół ewangelicki w Wejsunach, Onufryjewo- osadę założoną praz staroobrzędowców, rezerwat konika polskiego, stacje badawczą PAN w Popielnie.  Promem w Wierzbie docieramy na drugą stronę jeziora Bełdany.

Ruciane - Nida- śluza Guzianka – Wejsuny-Onufryjewo-Wierzba-Iznota-Wygryny- Ruciane – Nida


Pętla Nidzka – kolor niebieski (49 km)

Pętla Nidzka jest najdłuższą ścieżką rowerową gminy Ruciane-Nida, wiedzie przez tereny mało uczęszczane.

Ruciane - Nida (ul. Dworcowa) – ul. Wiejska- ul. Żeglarska - Pranie (Muzeum K. I. Gałczyńskiego)-Krzyże – Karwica – Wiartel – Czaple - Ruciane-NidaPętla Szeroki Bór – kolor żołty (24 km)

Szlak wiedzie przez typowo mazurski klimat jezior i lasów.

Ruciane-Nida (Wyłuszczarnia nasion)- Szeroki Bór-Wejsuny-śluza Guzianka - Ruciane-NidaPętla Wojnowska – kolor zielony (40 km)

Ruciane - Nida ul. Dworcowa, Aleja Wczasów- ul. Wiejska - ul. Żeglarska - Wojnowo – Gałkowo - Kadzidłowo-Nowy Most-Iznota-Wygryny-śluza Guzianka -Ruciane-Nida

 


W chwili obecnej trwają prace nad realizacją dużego projektu, jakim jest Mazurska Pętla Rowerowa. Będzie to jedna z najciekawszych i najbardziej malowniczych tras rowerowych w regionie wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Główny szlak będzie liczył ponad 300 km, a w przyszłości może być powiększany o lokalne trasy.