Drewniana Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Wojnowie wzniesiona została
w latach 1921-1923. Zbudowana jest na wzór rosyjskich cerkwi z okolic Tweru, skąd pochodził Aleksander Awajew – inicjator budowy obiektu w Wojnowie. Po II wojnie światowej weszła w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1995 r. zakończono gruntowny remont cerkwi i dokonano jej rekonsekracji. W tym samym czasie reaktywowano po 40-letniej przerwie działalność żeńskiego klasztoru.


Adres:

Wojnowo 24

12-220 Ruciane-Nida