Ścieżki edukacyjne

W ofercie Nadleśnictwa Maskulińskie na terenie Gminy Ruciane - Nida znajdują się trzy ścieżki edukacyjne oraz ścieżka przyrodniczo - historyczna Węzła Obronnego Ruciane Guzianka.


  • „Wokół Jeziora Chudek"- 1,6 km

Ścieżka rozpoczyna się na terenie Wyłuszczarni Nasion w Rucianem - Nidzie przy ul. Dworcowej i przebiega wokół zarastającego jeziora Chudek. 


  • „Ruciański Las - Szlakiem starych dębów" - 2,5 km lub 4 km

Rozpoczyna się przy „Dębach Królewskich", naprzeciwko Wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie i składa się z dwóch pętli 2,5 km i 4 km. Ścieżka znajduje się na półwyspie otoczonym wodami jezior Guzianka Wielka i Mała oraz śródleśnego jeziorka Gaik. 


  • "Śladami Gałczyńskiego" - 1,5 km

Ścieżka zlokalizowana na terenie rezerwatu krajobrazowego „Jezioro Nidzkie" i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nieopodal Leśniczówki Pranie - muzeum K. I. Gałczyńskiego. Na trasie ścieżki ustawiono tablice informacyjne m.in. dotyczące fauny jeziornej, przebudowy drzewostanów, ekologicznych aspektów rozkładającego się drewna w lesie, łowiectwa, nasiennictwa i selekcji.


  • Ścieżka przyrodniczo - historyczna Węzła Obronnego Ruciane Guzianka

Ścieżka zlokalizowana jest na terenie leśnym, pomiędzy ul. Mazurską a ul. Guzianka oraz jeziorami Guzianka Wielka i Guzianka Mała. Szlak prowadzi przez teren bogaty w walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz w obiekty architektury militarnej z początku XX wieku. Spacerując tym szlakiem możemy cieszyć się otaczającą przyrodą, a dzięki umieszczonym na trasie tablicom informacyjnym mamy okazję dostrzec powszechnie występujące u nas gatunki drzew. Przy okazji takiej wędrówki możemy obejrzeć obiekty historyczne, które w okresie I wojny światowej wzmacniały ten obszar przed ewentualną agresją ze strony Rosji.

Wyznaczone zostały dwie trasy. Amatorzy krótkich spacerów powinni skręcić na zielony szlak (580 m), zaś bardziej zaprawieni w wędrówkach piechurzy mogą wybrać szlak brązowy (2 760 m). Obie ścieżki schodzą się przy śluzie Guzianka I naprzeciw muzeum w wieży karabinów maszynowych, prowadzonym przez Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem - Nidzie.

Węzeł Obronny Ruciane Guzianka został zbudowany w 1900 roku i stanowił część fortyfikacji obronnej zwanej Linią Wielkich Jezior Mazurskich, która miała umożliwić obronę Prus Wschodnich przed inwazją wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej i obok Giżycka był to największy kompleks umocnień tego zespołu architektonicznego. Węzeł służyć miał obronie szlaku kolejowego oraz zabezpieczeniu przed obejściem Puszczy Piskiej od południa i od Guzianki. Główne umocnienia węzła zlokalizowano przy drodze do śluzy Guzianka, a także przy moście kolejowym i drodze do Pisza. Składały się one z trzech wież karabinów maszynowych (tzw. bunkrów wieżowych), w których ulokowano stanowiska broni maszynowej, pięciu punktów oporu piechoty dla połowy plutonu (tzw. dzieł piechoty) złożonych z umocnień ziemnych i jednokierunkowego schronu oraz ze stanowiska artylerii.

Ścieżka umożliwia dotarcie do dwóch punktów oporu piechoty (dzieła piechoty nr 3 i 4), stanowiska artylerii oraz wieży karabinów maszynowych przy śluzie Guzianka I.

Podczas spaceru warto też zatrzymać się chociaż na chwilę przy urokliwym leśnym jeziorku o dość oryginalnej nazwie Jezioro Śmierci. Tak złowroga nazwa została nadana prawdopodobne w takim celu, by odstraszyć ewentualnych amatorów kąpieli, gdyż jezioro jest niebezpieczne ze względu na grubą warstwę mułu na jego dnie.