Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.imgw.pl


Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie 

Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 27.01.2023 (piątek) do godz. 07:30 dnia 28.01.2023 (sobota)

Zjawisko/stopień zagrożenia:  Oblodzenie/1 

Spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.