Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.imgw.pl

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1

powiaty: bartoszycki(50), braniewski(52), działdowski(48), Elbląg(55), elbląski(56), ełcki(55),giżycki(55), gołdapski(54), iławski(55), kętrzyński(53), lidzbarski(51), mrągowski(56),nidzicki(52), nowomiejski(52), olecki(56), Olsztyn(53), olsztyński(53), ostródzki(52), piski(55),szczycieński(53), węgorzewski(54)

Ważność od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 21:00 dnia 20.05.2024

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.


Zjawisko/stopień zagrożenia Burze/ 2 

Obszar województwo warmińsko-mazurskie/ powiat piski 

Ważność od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024 

Przebieg Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%