Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida za 2020 r. oraz  2021 r. w załączniku.