OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2021 z dnia 6 maja 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Ruciane-Nida z zakresu: Działalność wspomagajaca rozwój wspólnot
i
społeczności  lokalnych.


Treść ogłoszenia o otwartym konkursie znajduje się na stronie Bip Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida: http://bip.ruciane-nida.pl/prawo.php?wiad=3009


Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2021 rok zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2021 r.