Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 11 czerwca 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 czerwca 2021 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2021 r. zadań publicznych i określenia zasad jej funkcjonowania.


Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.