Informacja Turystyczna

ul. Dworcowa 14

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 19 89


Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 425 44 30

e-mail: umig@ruciane-nida.pl

ST. DS. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

pokój nr 1

tel. (87) 425 44 41

ST. DS. PROMOCJI TURYSTYCZNEJ I GOSPODARCZEJ GMINY

pokój numer 8

tel. (87) 425 44 31PRZEWODNIK PO WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Joanna Fabijanowska

język: angielski, francuski 

e-mail: mazurskaprzewodniczka@gmail.com

tel. (+ 48) 535 071 127