W ramach konsultacji społecznych projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem - Nidzie” zapraszamy do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na poniższym formularzu.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

1) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: umig@ruciane-nida.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne – Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża”,

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,

3) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Sekretariat (pokój nr 15), Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida - w godzinach pracy urzędu 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31-01-2023 r.

Ponadto nagranie z przeprowadzonego spotkania jest możliwe do odtworzenia w każdej dogodnej chwili dla osoby zainteresowanej i chętnej do udziału w tak ważnych konsultacjach.

Link do nagrania: https://esesja.tv/transmisja/32027/konsultacje-spo...

Formularz konsultacyjny do pobrania w załączniku poniżej.


W związku z realizacją projektu p.n. „Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem - Nidzie”, serdecznie zapraszam osoby zainteresowane rozwojem miasta i budową infrastruktury portowej na konsultacje społeczne wstępnej koncepcji w/w projektu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 r. (piątek)
o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,
przy ul. Aleja Wczasów 4, w sali konferencyjnej nr 4 (parter budynku).

Konsultacje będą przeprowadzane przez przedstawicieli biura projektowego RESTUDIO Jacaszek Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Ponadto nagranie z przeprowadzonego spotkania będzie możliwe do odtworzenia w każdej dogodnej chwili dla osoby zainteresowanej i chętnej do udziału w tak ważnych konsultacjach, zwłaszcza z uwagi, iż będzie to pierwszy etap obejmujący konsultacje o charakterze informacyjnym.

Możliwość obejrzenia spotkania będzie udostępniona pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1865/rada-miejska-ruciane-nida.htm