Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ruciane - Nida na lata 2023-2028

W związku z realizacją projektu p.n. "Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem-Nidzie" , serdecznie zapraszam osoby zainteresowane rozwojem miasta i budową infrastruktury portowej na konsultacje społeczne wstępnej koncepcji w/w projektu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 r. (piątek)

o godzinie 14.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida,

przy ul. Aleja Wczasów 4, w sali konferencyjnej nr 4 (parter budynku).


Konsultacje będą przeprowadzane przez przedstawicieli biura projektowego RESTUDIO Jacaszek Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Ponadto nagranie z przeprowadzonego spotkania będzie możliwe do odtworzenia w każdej dogodnej chwili dla osoby zainteresowanej i chętnej do udziału w tak ważnych konsultacjach, zwłaszcza z uwagi, iż będzie to pierwszy etap obejmujący konsultacje o charakterze informacyjnym.

Możliwość obejrzenia spotkania będzie udostępniona pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1865/rada-mie...

/-/Piotr Feliński

Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane - Nida