Muzeum znajduje się w Kadzidłowie na terenie "Osady Kulturowej" wpisanej w 2004 roku do rejestru zabytków. W skład osady wchodzą drewniane budynki przeniesione z innych miejscowości:

  • podcieniowa chałupa z Warnowa (gm. Ruciane-Nida) z początku XIX wieku - obecnie znajduje się w niej muzeum,
  • Chałupa z Dąbrów (gm. Szczytno) z początku XX wieku - obecnie znajduje się w niej "Oberża pod Psem"
  • Budynek podcieniowy (gospodarczy),
  • spichlerzyk (pocz. XX wieku) - obecnie stanowi fragment ekspozycji muzealnej,
  • spichlerzyk podcieniowy (pocz. XX wieku) - obecnie urządzono w nim "banię" (czyli rosyjską saunę).

Najcenniejszym obiektem w osadzie jest chałupa z podcieniami w obu szczytach, zrębowa, wzniesiona
z masywnych bali. Stanowi ona piękny, a zarazem unikalny przykład mazurskiego budownictwa ludowego
z przełomu XVIII i XIX wieku (dwa oryginalne budynki tego typu znajdują się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku). W tym budynku znajduje się muzeum gdzie na parterze zaaranżowano wnętrze mieszkalne oraz odtworzono wnętrze wiejskiej szkoły (wraz z mieszkaniem nauczyciela). Na obszernym poddaszu znajduje się ekspozycja etnograficzna. Część eksponatów zgromadzono w sąsiadującym z chałupą spichlerzyku.


Adres:

Kadzidłowo 1

12-220 Ruciane-Nida

www.oberzapodpsem.com.pl