Wieża karabinów maszynowych, która poprzez swój kształt przypominający średniowieczną basztę zwana jest bunkrem wieżowym lub blokhauzem wieżowym, stanowiła jeden z kilkunastu obiektów Węzła Obronnego Ruciane Guzianka. Zbudowano ją na planie prostokąta o wymiarach 6 na 9 m. Wysokość tego typu budowli była różna i wynosiła od 6 do 9,5 m. Wewnętrzny kształt ma postać bryły złożonej z 3 kondygnacji, z których każda miała inne przeznaczenie. Całość wykonano jako jeden odlew z betonu. Sklepienia, wykonane w kształcie łuku, w najcieńszym punkcie ma 20, zaś w najgrubszym 50 cm grubości. Wejście do wieży, jako najsłabszego punktu do obrony, usytuowane zostało w tylnej ścianie na poziomie terenu. W 1907 r. dobudowano do wieży przedsionki wyposażone w latryny. Ciekawostką jest to, że po dobudowaniu przedsionków nie było potrzeby montowania w innym miejscu pancernych drzwi wejściowych. Zmieniły one jedynie kąt domknięcia o 90 stopni. W tym samym czasie blokhauz wyposażono także w zagrodę z kraty, która w fortyfikacjach austriackich znana była jako „Zwinger”.

Uzbrojenie wieży składało się z 4 karabinów maszynowych (Maxim wz. 08) oraz broni powtarzalnej piechoty typu Mauser. Karabiny maszynowe umieszczone były w stałych, metalowych lawetach w najwyższej kondygnacji wieży. Niższe kondygnacje posiadają otwory strzelnicze dla broni ręcznej. Najniższa kondygnacja wyposażona była w prycze i służyła jako miejsce wypoczynkowe dla załogi bunkra. Komunikacja między kondygnacjami odbywała się przy użyciu podwieszanych, metalowych drabin, zaś włazy komunikacyjne wyposażone były w klapy montowane naprzemiennie. Z najwyższej kondygnacji istnieje wejście na koronę wieży. Wejście to zabezpieczone było klapą ze stali pancernej o grubości 18 mm.

Obsada wieży trójkondygnacyjnej składała się z 25 żołnierzy. Ponieważ każda ze strzelnic miała numer, można więc przypuszczać, że każdy z żołnierzy miał przydział do konkretnego otworu strzelniczego.

Obecnie w wieży znajduje się muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie. Można tam obejrzeć zachowane oryginalne wyposażenie wieży, jak również zapoznać się z historią Węzła Obronnego Ruciane Guzianka.


Adres:

ul. Guzianka (przy zabytkowej Śluzie Guzianka I)

12-220 Ruciane-Nida

Kontakt:  tel. 504264312, 607501085