Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Aleja Wczasów 4

12-220 Ruciane - Nida

tel. (87) 425 44 30

email: umig@ruciane-nida.pl

 ePUAP Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

/n5c06q4xsr/skrytka 

 

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt:

  • listowny pod adresem:
    Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida Al. Wczasów 4, 12–220 Ruciane-Nida
  • elektroniczny na skrzynkę e-PUAP pod adresem: /n5c06q4xsr/skrytka
  • e-mailowy na skrzynkę: umig@ruciane-nida.pl
  • telefoniczny: (87) 425-44-30 lub (87) 425-44-32

SPRAWY:

NR TELEFONU


z zakresu rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych         

(87) 425-44-33


z zakresu ewidencji ludności

(87) 425-44-46


z zakresu planowania przestrzennego

(87) 425-44-51


z zakresu warunków zabudowyz zakresu ochrony środowiska

(87) 425-44-40


z zakresu gospodarki lokalowej


z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

(87) 425-44-38


z zakresu gospodarki gruntami


z zakresu zamówień publicznych


obronne, wojskowe i zarządzanie kryzysowe

(87) 425-44-52


z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

(87) 425-44-50


finansowe

(87) 425-44-47


podatkowe

(87) 425-44-49


sekretariat

(87) 425-44-30Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida czynny w godzinach
tj. w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zachęcamy również do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl


DOM KULTURY w Rucianem-Ndzie

ul. Gwarna 2a

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 10 33


Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

ul. Leśna 10

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 18 98Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

ul. Gałczyńskiego 2

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 61 26Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 1

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 16 40Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie

ul. Kwiatowa 6A

12-220 Ruciane Nida

tel. (87) 423 64 78


Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

tel. (87) 425 47 00


Komisariat Policji w Rucianem-Nidzie

ul. Mazurska 1

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 425 43 00

112


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40a

12-200 Pisz

tel. (47) 73-543-00

112


WOPR PR 

22 2904112