Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Aleja Wczasów 4

12-220 Ruciane - Nida

tel. (87) 425 44 30

email: umig@ruciane-nida.pl

 ePUAP Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida:

/n5c06q4xsr/skrytka 

 

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt:

  • listowny pod adresem:
    Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida Al. Wczasów 4, 12–220 Ruciane-Nida
  • elektroniczny na skrzynkę e-PUAP pod adresem: /skrytka
  • e-mailowy na skrzynkę: umig@ruciane-nida.pl
  • telefoniczny: (87) 425-44-30 lub (87) 425-44-32

SPRAWY:

NR TELEFONU

e-mail

z zakresu rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych         

(87) 425-44-33

marlena.paradowska-krajza@ruciane-nida.pl

z zakresu ewidencji ludności

(87) 425-44-46

hanna.kowalska@ruciane-nida.pl

z zakresu planowania przestrzennego

(87) 425-44-51

malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl

z zakresu warunków zabudowy

julita.malz@ruciane-nida.pl

z zakresu ochrony środowiska

(87) 425-44-40

piotr.jankiewicz@ruciane-nida.pl

z zakresu gospodarki lokalowej

kornelia.dawid@ruciane-nida.pl

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

(87) 425-44-38

andrzej.klimek@ruciane-nida.pl

z zakresu gospodarki gruntami

maja.kosiorek@ruciane-nida.pl

z zakresu zamówień publicznych

jerzy.waszkiewicz@ruciane-nida.pl

obronne, wojskowe i zarządzanie kryzysowe

(87) 425-44-52

bartosz.moroz@ruciane-nida.pl

z zakresu ewidencji działalności gospodarczej

(87) 425-44-50

ilona.makowiecka@ruciane-nida.pl

finansowe

(87) 425-44-47

wioleta.moroz@ruciane-nida.pl

podatkowe

(87) 425-44-49

cezary.popielarczyk@ruciane-nida.pl

obsługa sekretariatu

(87) 425-44-32

anna.waszkiewicz@ruciane-nida.pl


Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida czynny w godzinach
tj. w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zachęcamy również do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl


DOM KULTURY w Rucianem-Ndzie

ul. Gwarna 2a

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 10 33


Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

ul. Leśna 10

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 18 98Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli

ul. Gałczyńskiego 2

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 61 26Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 1

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 423 16 40Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rucianem-Nidzie

ul. Kwiatowa 6A

12-220 Ruciane Nida

tel. (87) 423 64 78


Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

tel. (87) 425 47 00


Komisariat Policji w Rucianem-Nidzie

ul. Mazurska 1

12-220 Ruciane-Nida

tel. (87) 425 43 00


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40a

12-200 Pisz

tel. (47) 73-543-00