Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane - Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków”.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ruciane - Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków” współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Będzie to inwestycja, polegająca na termomodernizacji 5 budynków i budowie 5 elektrowni solarnych do 50 kW, w tym:

  • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie,

  • termomodernizacja i budowa elektrowni solarnych dla 4 budynków:

- budynek gminny przy ul. Polnej 1 w Rucianem-Nidzie,



- ośrodek zdrowia w Ukcie,

 


- budynek OSP Ukta,

  


- budynek OSP Wejsuny,

  


  • oraz budowa elektrowni solarnej dla budynku świetlicy w miejscowości Osiniak-Piotrowo.

 

Zadanie jest elementem inwestycji wieloletniej określonej w Strategii Rozwoju Gminy Ruciane - Nida na lata 2017-2025 jako wdrażanie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.

Wartość podpisanej umowy wynosi 3 890.000,00 zł  z czego 90 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Termin wykonania został określony w umowie od dnia podpisania do 24 kwietnia 2023 roku.