Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

wtorek | 03 października 2023

24°C

Aktualności w Gminie

Cyfryzacja gminy Ruciane-Nida

Cyfryzacja gminy Ruciane-Nida

29 września 2023

Sieć światłowodowa NEXERY jest już doprowadzona do blisko blisko 1400 gospodarstw domowych.  Mieszkańcy zainteresowani zakupem dostępu się do internetu światłowodowego mogą sprawdzić czy znajdują się w zasięgu sieci na interaktywnej mapie Nexery: https://bit.ly/mapazasiegow lub na liście, bezpośrednio w poniższym linku: https://bit.ly/3Ry20Rz Skorzystajcie z opcji wyszukaj, by prościej odnaleźć swój adres. Zapraszamy do kontaktu z wybranymi operatorami i dołączenia do 92% zadowolonych użytkowników, którzy uważają, że światłowód jest zdecydowanie najlepszym rodzajem połączenia internetowego*: Orange- 513 913 389 RFC- 52 551 13 33 Tmobile- 501 257 233 UPC / Play- 533 773 911 Plus- 89 674 00 00 Vectra- 739 306 306  Netia- 22 358 15 50 Firma Nexera chciałaby podłączyć wszystkich, ale z racji ograniczonych środków własnych, ważne jest zgłaszanie zapotrzebowania przez mieszkańców gminy, szczególnie w systemie Sidusis. Dzięki temu, że władze centralne biorą pod uwagę lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych gmin w toku projektowania lokalizacji z nowych środków unijnych. Zgłoszeń popytu można dokonywać za pomocą strony internetowej: https://internet.gov.pl/ W razie jakichkolwiek pytań firma Nexera zachęca do rozmowy z Wirtualnym Asystentem, za pomocą czatu na stronie: https://www.nexera.pl/pl/ (w prawym dolnym rogu ekranu) lub telefonicznie pod numerem +48 22 233 07 00. Jeżeli Wirtualny Asystent nie odpowiedział na Państwa pytania, zachęcamy do przesłania formularza, dostępnego na stronie kontaktowej: https://www.nexera.pl/pl/contact

Fundusze europejskie na „zielone” projekty - skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Fundusze europejskie na „zielone” projekty - skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

26 września 2023

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu. Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce. Doradcy Sieci NGO - Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu  Zapraszamy do kontaktu! Program Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa www.ofop.eu 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida dot. nieprawdziwych informacji na stronie Spotted Ruciane-Nida

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida dot. nieprawdziwych informacji na stronie Spotted Ruciane-Nida

15 września 2023

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE – NIDA W związku z ogłoszeniem z dnia 13 września 2023 r. zamieszczonym na koncie Spotted Ruciane – Nida na portalu facebook.com, jakoby w dniu 16 września 2023 r. o godzinie 16.00 na stadionie MKS Nida, przy ulicy Słonecznej 17, 12 – 220 Ruciane – Nida miałby odbyć się event pod nazwą LAST SUMMER PARTY – informuję, że ww. ogłoszenie zawiera nieprawdzie informacje mające na celu wprowadzenie w błąd mieszkańców Gminy Ruciane – Nida, jak również naszych serdecznych gości odwiedzających tereny naszej pięknej gminy ww. terminie. Wyjaśniam, że w dniu 16 września 2023 r. o godzinie 16.00 na stadionie miejskim MKS Nida odbywać się będzie wyłącznie mecz piłkarski pomiędzy MKS Ruciane – Nida, a TS Perkun Orżyny. Ponadto informuję, że organy ścigania zostały poinformowane o ww. sytuacji w celu podjęcia działań i ujawnienia osoby publikującej nieprawdziwe informacje o rzekomej imprezie kulturalnej mającej odbyć się ww. dniu. /-/ Piotr Feliński Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

13 września 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Więcej informacji na stronie internetowej:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

INFORMACJA - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (ZMIANY OD 01.01.2024)

INFORMACJA - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (ZMIANY OD 01.01.2024)

8 września 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidziena podstawie art.63 ust.16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje, że od 01.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym oraz zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami. W przypadku pobierania świadczeń z MGOPS w Rucianem - Nidzie oraz jednoczesnego złożenia wniosku dot. świadczenia wspierającego w ZUS należy poinformować o tym MGOPS. Postępowanie w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub jego wypłata zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.   NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 01.01.2024 r., dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego: - Specjalny zasiłek opiekuńczy  zostanie zlikwidowany od 01.01.2024 r. - Wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. - Do wszystkich świadczeń, do których prawo przyznane było co najmniej do 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane. - Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych. - Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.    Więcej informacji: Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca świadczenia wspierającego: (22) 245-61-00 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) tekst ustawy dostępny na stronie: dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429