Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

niedziela | 17 października 2021

8°C

Aktualności w Gminie

Polowanie zbiorowe

Polowanie zbiorowe

8 października 2021

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 145 Cytadela, informuje o planie przeprowadzania polowania zbiorowego w obwodzie 258 Maskulińskie, położonego na terenie Gminy Ruciane - Nida. Polowanie zaplanowano na dzień 06 listopada 2021 r., w godz. 7:00-15:00 i będzie ono przeprowadzone wyłącznie w kompleksach leśnych Leśnictw: Borek, Ruczaj oraz Krzyże z zachowaniem dużego dystansu od miejscowości: Karwica, Krzyże oraz Karwica Mazurska.

Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

6 października 2021

Szanowni Państwo, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy informuje, że od 11 października 2021 r. Punkt Kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida będzie czynny w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach  9.00-13.00.

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

5 października 2021

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy: ·  bezpłatne wsparcie merytoryczne ·  pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych ·  dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Więcej informacji na stronie internetowej: https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/  Zapraszamy do udziału w projekcie.

Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

27 września 2021

Zakończone zostały prace nad aktualizacją wspólnej dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich strategii rozwoju. Projekt dokumentu jest efektem współpracy samorządów lokalnych zdeterminowanych do współpracy i promocji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Sama strategia ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwoju tego regionu, w szczególności korzystając ze środków Unii Europejskiej. „Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego” jest dokumentem precyzującym kierunki i priorytety wspólnych działań siedemnastu samorządów, które zdecydowały się na szeroką współpracę w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Kluczowy także dla wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027 dokument przygotowany został uwzględniając potrzeby rozwojowe ponadlokalne, które gminy i powiaty regionu łączą. Strategia wskazuje sześć kierunków działań jakie powinny być do roku 2030 objęte szczególnym zainteresowaniem samorządów. Są to kolejno czyste środowisko i zasobne jeziora, nowoczesna edukacja, integracja i aktywizacja społeczna, inwestycje komunalne, przedsiębiorczość i satysfakcjonująca praca oraz regionalne produkty turystyczne. Strategia określa także kluczowe działania, które docelowo mogą zostać uwzględnione w liście priorytetowych projektów realizujących bezpośrednio założenia Strategii Warmii i Mazur i być wdrażane w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Przez okres ostatnich dwóch lat strategia była aktualizowana i konsultowana w samorządach – gminach i powiatach regionu oraz lokalnych społecznościach. Dziś zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do zapoznania się z finalnym projektem dokumentu i zgłaszania swoich uwag. Konsultacje będą trwać do 28.10.2021 r. a wszystkie opinie, uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać na Formularzu Konsultacyjnym mailowo na adres: w.dabrowski@wielkiejeziora.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki. Dokument Strategii i sam formularz dostępne są na stronie internetowej www.WielkieJeziora.pl w zakładce Aktualności oraz w załącznikach poniżej.  Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Źródło: SWJM 2020

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

17 września 2021

Szanowni Państwo, Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu. Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy promocja@powiat.pisz.pl lub w siedzibie Starostwa (Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz - Punkt Obsługi Klienta) na przygotowanym w tym celu formularzu. Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r. Do pobrania: Strategia terytorialna - projekt Formularz do zgłaszania uwag dotyczących strategii