Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Ruciane-Nida

środa | 24 kwietnia 2024

5°C

Aktualności w Gminie

Informacja

Informacja

16 kwietnia 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 17 stycznia 2024 r., Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida dnia 02 maja 2024 r. (czwartek) będzie nieczynny. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida /-/ Piotr Feliński

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa

16 kwietnia 2024

Zarząd Województwa ogłosił konkurs na wyłonienie składu II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin zgłaszania kandydatów mija 22 kwietnia. To propozycja dla młodych ludzi, którzy działają społecznie i pragną dalszego rozwoju. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą bowiem działać osoby w wieku 13-21 lat, które uczą się lub studiują, są mieszkańcami naszego regionu i mają pomysł na młodzież z Warmii i Mazur. - Młodzieżowy Sejmik stał się formalnym partnerem samorządu województwa, jako gospodarza regionu, w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich - mówił marszałek Marcin Kuchciński. - Zachęcam młodzież do aktywności i działania, bo to oni będą nam wkrótce urządzać świat, od nich zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Młodzieżowy sejmik to dobra szkoła samorządności. Kandydatów na II kadencję mogą zgłaszać działające na terenie regionu: - Młodzieżowe Rady Gmin, - Młodzieżowe Rady Miast, - Młodzieżowe Rady Powiatów, - Samorządy uczniowskie i studenckie, - Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata do Młodzieżowego Sejmiku. - Liczymy, że każdy powiat będzie reprezentowany przez młodzież w Sejmiku przez przynajmniej jednego członka - dodał marszałek Marcin Kuchciński. Termin zgłaszania kandydatów mija 22 kwietnia 2024 r. Szczegółowy regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce "Młodzieżowy sejmik" [LINK tutaj]. Mile widziane przez komisję konkursową będzie dołączenie krótkiego filmu (do 3 min.) prezentującego kandydata. Adres, na który należy przesłać dokumenty (i ewentualnie film): mlodziezowysejmik@warmia.mazury.pl.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

21 marca 2024

Na terenie Gminy Ruciane-Nida  od 04 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady odbierane będą bezpośrednio spod posesji. 04.04.2024 (czwartek) Karwica, Krzyże, Pranie, Ruczaj, Karwica Mazurska, Maskulińskie 09.04.2024 (wtorek) Ruciane - Nida, Szeroki Bor, Oko, Pieczysko, Zamordeje, Lisiczyn 12.04.2024 (piątek) Wejsuny, Piaski, Końcewo, Głodowo, Lipnik, Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Warnowo, Wierzba, Popielno, Kończewo 18.04.2024 (czwartek) Wojnowo, Gałkowo, Iwanowo, Zameczek, Majdan 23.04.2024 (wtorek) Kamień, Wygryny, Gąsior, Kokoszka, Bartlewo, Iznota  26.04.2024 (piątek) Ukta, Nowa Ukta, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Kadzidłowo, Wypad Wszystkie odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci można również dostarczyć przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Leśnej 10. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30  

DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

5 marca 2024

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia. Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk. Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego. Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań. Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.  Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy. Chrońmy także dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski. W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. ZASTĘPCA KIEROWNIKA GRUPY OPERACYJNEJWarmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Stopnie alarmowe – do 31 maja 2024 r.

Stopnie alarmowe – do 31 maja 2024 r.

1 marca 2024

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych – stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia). BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.; BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.; BRAVO (2. stopień zagrożenia)  wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.