Staroobrzędowcy, zwani także filiponami,nie uznali w XVII w. reform patriarchy Nikona wprowadzonych
w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Prześladowani za swoje przekonania religijne, zmuszeni byli emigrować. Pierwsi staroobrzędowcy przybyli na Mazury w latach dwudziestych XIX w., początkowo z ziemi suwalsko-sejneńskiej, później również z głębi Rosji.

Dzieje mazurskich staroobrzędowców są ściśle powiązane z klasztorem wojnowskim. Początki klasztoru sięgają 1836 r. kiedy to starzec Ławrientij Rastropin (1762-1851) założył nad brzegiem jeziora Duś małą pustelnię.

Klasztor przetrwał kolejne zawieruchy wojenne i stanowi dzisiaj bardzo interesujący zabytek kultury religijnej
i obyczajowej. Położony w malowniczej krainie lasów i jezior, jest zabytkiem przyciągającym liczne rzesze turstów.


Adres: 

Wojnowo 76

12-220 Ruciane-Nida

www.klasztor.info