List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich.


Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu  na stronie internetowej: 

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-p...


Akcja edukacyjna promująca wiedze z zakresu bezpieczeństwa wśród ludności cywilnej:  https://bezpieczenstwoiodpornosc.pl/