Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację


Szanowni Państwo, 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje - czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni są jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac. Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. Główna ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu niepożądanych zdarzeń zagrażajacych życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy pracy. List do Rolników , Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych na stronie: https://olsztyn.pip.gov.pl


Złóż wniosek o przyznanie środków finansowych na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych