ZAWIADOMIENIE o stwierdzeniu na terenie powiatu piskiego choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020 r. poz.1421)-afrykańskiego pomoru świń u dzików.

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.bip.ruciane-nida.pl/index.php?wiad=6032