List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie protestów rolników.


Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach podpowiadanych w zestawieniu  na stronie internetowej: 

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-p...