Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.):

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2021 roku poz. 1899 z późn.zm.):

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.):


Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowejCzytaj całość