Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.):
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, w części: