POMOC NA WODZIE

NUMER RATUNKOWY

601 100 100

WOPR PR 
22 2904112

SYSTEM SYGNALIZACJI OSTRZGAWCZEJ

•40 błysków/min - Uwaga! Spodziewane burze i wiatr.

•90 błysków/min - Niebezpieczeństwo! Występowanie burzy oraz silnego wiatru.