IX publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, niżej wymienionej:

Burmistrz Miasta i Gminy  Ruciane - Nida ogłasza:

 - Nieruchomość ozn. nr geod. 182 o powierzchni 2189 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położona w obrębie Osiniak, gm.  Ruciane-Nida


  • IV publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, niżej wymienionej:

         - działka ozn. nr geod. 271/2, o pow. 2 300 m², poł. w ob. Ukta, gm. Rucianem-Nidzie

  •  III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, niżej wymienionej:

         - działki ozn. nr geod. 20/37, o pow. 1 472 m², poł. w ob. Wygryny, gm. Ruciane-Nida 


Informacja o negatywnym wyniku przetargu:

 Opis nieruchomości: Aktualne przetargi gminne na stronie internetowej: BIP Urzędu Miasta i Gminy ·        


Czytaj całośćCzytaj całość