Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza  II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionej:

 

  • Działki nr geod. 214/1 i 215/2, o łącznej pow. 364 m2, poł. w ob. Ukta, gm. Ruciane-Nida, nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opisana jako 1U – teren zabudowy handlowo-usługowej,  dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013285/9

     cena wywoławcza  netto   160 000,00 zł, wadium  30 000,00 zł

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony   w dniu 10 lutego 2022 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4

Wiecej informacji na stronie: http://www.bip.ruciane-nida.pl/index.php?wiad=6035Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

  • Lokal mieszkalny nr 29 o powierzchni użytkowej 47,03 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 5,63 m2 położony na parterze  budynku nr 40 przy  ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 5266/490153 części w gruncie ozn. nr geod. 686, o pow. 5756 m 2

            cena wywoławcza  netto   170 000,00 zł, wadium  15 000,00 zł

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu  23 lutego  2022r., o godzinie 9.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4

Wiecej informacji na stronie: http://www.bip.ruciane-nida.pl/index.php?wiad=6043Ogłoszenie VII publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza VII publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

  • Lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 98,96 m2, położony na parterze budynku nr 30 w Ukcie, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem 9896/152585 części w gruncie ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m 2

            cena wywoławcza  netto   80 000,00 zł, wadium  10 000,00 zł

VII publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 23 lutego  2022 r., o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4

Wiecej informacji na stronie: http://www.bip.ruciane-nida.pl/index.php?wiad=6044


Czytaj całośćCzytaj całość