HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW

Firma ,,LIDER'', tel. 505 632 727


Wszystkie miejscowości-Gmina Ruciane-Nida:

  • 03.10.2023 r.
  • 17.10.2023 r.
  • 31.10.2023 r.
  • 14.11.2023 r.
  • 28.11.2023 r.
  • 12.12.2023 r.
  • 27.12.2023 r.
UWAGA: POPIÓŁ NALEŻY WYSTAWIAĆ W SPECJALNIE OZNACZONYCH WORKACH KOLORU BIAŁEGO A W PRZYPADKU ICH BRAKU W DOWOLNYCH INNYCH WORKACH.

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA 2023 ROK