HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW

Firma ,,LIDER'', tel. 505 632 727


Wszystkie miejscowości-Gmina Ruciane-Nida:

2023-01-10

2023-01-24

2023-02-07

2023-02-21

2023-03-07

2023-03-21

2023-04-04

2023-04-18
UWAGA: POPIÓŁ NALEŻY WYSTAWIAĆ W SPECJALNIE OZNACZONYCH WORKACH KOLORU BIAŁEGO A W PRZYPADKU ICH BRAKU W DOWOLNYCH INNYCH WORKACH.

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA 2023 ROK