HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUCIANE-NIDA NA 2021 ROK.


PONIEDZIAŁKI

 • Termin: 04.01.2021, 18.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, 01.03.2021, 15.03.2021, 29.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021
  Miejscowości: Karwica, Krzyże, Maskulińskie, Pranie, Ruczaj, Karwica Mazurska


WTORKI

 • Termin: 04.01.2021 (poniedziałek), 19.01.2021, 02.02.2021, 16.02.2021. 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021
  Miejscowość: Ukta
 • Termin: 05.01.2021, 19.01.2021, 02.02.2021, 16.02.2021. 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021
  Miejscowości:  Oko, Szeroki Bór, Zamordeje, Pieczysko, Lisiczyn, ul. Kowalik


ŚRODY

 • Termin: 05.01.2021 (wtorek), 20.01.2021, 03.02.2021, 17.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021,  23.06.2021
  Miejscowości: Kadzidłowo, Nowa Ukta, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wypad
 • Termin: 05.01.2021 (wtorek), 20.01.2021, 03.02.2021, 17.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021,  23.06.2021
  Miejscowości: Miasto Ruciane-Nida


CZWARTKI

 • Termin: 07.01.2021, 21.01.2021, 04.02.2021, 18.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021
  Miejscowości: Gałkowo, Iwanowo, Wojnowo, Zameczek, Majdan
 • Termin: 07.01.2021, 21.01.2021, 04.02.2021, 18.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021
  Miejscowości: Wejsuny, Piaski, Końcewo, Głodowo,  Niedźwiedzi Róg, Lipnik, Onufryjewo, Warnowo, Wierzba, Popielno, Kończewo,
  ulice: 
  Mazurska, Boczna, Guzianka


PIĄTKI

 • Termin: 08.01.2021, 22.01.2021, 05.02.2021, 19.02.2021, 05.03.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021
  Miejscowości: 
  Wólka, Wygryny, Kamień, Iznota, Gąsior, Bartlewo, Kokoszka,
  ul. Dybówek IIHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY RUCIANE-NIDA NA 2021 ROK.

SYSTEM WORKOWY • Termin: 11.01.2021, 25.01.2021, 08.02.2021, 22.02.2021, 08.03.2021, 22.03.2021, 06.04.2021, 19.04.2021, 04.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021
  Miejscowości: Karwica, Krzyże, Karwica Mazurska, Maskulińskie, Ruczaj, Lisiczyn

 • Termin: 05.01.2021, 19.01.2021, 02.02.2021, 16.02.2021, 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021
  Miejscowości: ul. Guzianka, Piaski, Onufryjewo, Warnowo, Kończewo, Wierzba, Popielno

 • Termin: 12.01.2021, 26.01.2021, 09.02.2021, 23.02.2021, 09.03.2021, 23.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021
  Miejscowości: Zamordeje, Szeroki Bór, Pieczysko, Oko,

 • Termin: 13.01.2021, 27.01.2021, 10.02.2021, 24.02.2021, 10.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021
  Miejscowości: Wejsuny, Końcewo, Lipnik, Głodowo, Niedźwiedzi Róg,

 • Termin: 08.01.2021, 21.01.2021, 04.02.2021, 18.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021
  Miejscowości: Ukta, Kadzidłowo, Nowa Ukta, Śwignajno Małe, Śwignajno Wielkie, Wypad

 • Termin: 09.01.2021, 22.01.2021, 05.02.2021, 19.02.2021, 05.03.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021
  Miejscowości: Gałkowo, Wojnowo, Zameczek, Majdan, Osiniak-Piotrowo, Ładne Pole, Iwanowo

 • Termin: 04.01.2021, 18.01.2021, 01.02.2021, 15.02.2021, 01.03.2021, 15.03.2021, 29.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021
  Miejscowości: Wólka, Wygryny, Kamień, Iznota, Gąsior, Bartlewo, Kokoszka

 • Termin: 07.01.2021, 20.01.2021, 03.02.2021, 17.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021
  Miejscowości: Miasto Ruciane-Nida - wszystkie uliceHARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁÓW


WTORKI

 • Termin: 12.01.2021, 26.01.2021, 09.02.2021, 23.02.2021, 09.03.2021, 23.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021


Miejscowości: wszystkie miejscowości

Popiół można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Rucianem - Nidzie, ul. Leśna 10, czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.