W tym roku do stawienia się przed komisją zostali wezwani przede wszystkim młodzi mężczyźni urodzeni w 2005 roku, ale też osoby urodzone w latach 2000-2004, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wszyscy, którzy w latach 2022 i 2023 zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Komisja Lekarska będzie funkcjonowała w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1. Młodzież z  Gminy Ruciane - Nida przed komisją będzie stawać w dniach od 23 lutego do 1 marca 2024 r. 

Dokument potwierdzający tożsamość, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień oraz dokumentacja medyczna. Ten zestaw to obowiązkowe wyposażenie każdego podlegającego stawiennictwu. Szczegóły w ulotce dostępnej poniżej:

ULOTKA

Obwieszczenie |Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia. 10 stycznia o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.