Zostały zakończone prace nad projektem Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2029 oraz projektami procedur i kryteriów wyboru operacji. Są to bardzo ważne dla naszej społeczności lokalnej dokumenty w oparciu o które LGD "Mazurskie Morze" ubiegać się będzie o środki Unii Europejskiej na wdrażanie strategii w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W oparciu o uchwalone, po konsultacjach, dokumenty mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji swoich pomysłów biznesowych, integracyjnych, inwestycyjnych. Każdy z Was może decydować o tym czy wskazane w projekcie strategii kierunki są właściwe i aktywnie włączyć się w podejmowanie decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z projektami dokumentów, zgłaszania uwag i propozycji zmian. Można to zrobić na załączonym formularzu. Przyjęcie skonsultowanych dokumentów nastąpi na Walnym Zebraniu Członków 1 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na stronie LGD Mazurskie Morze: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/