W miniony weekend na ulicach Rucianego - Nidy pojawiło się wiele aut w sędziwym wieku. Auta te brały udział w organizowanym przez samorząd Gminy Ruciane - Nida
(w ramach projektu nr PR/1/020/2018, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) w zlocie zabytkowych samochodów. Organizatorzy zakładali, że na zlocie pojawi się co najmniej 10 samochodów, które spełniają kryteria, przyjęte do sklasyfikowania ich jako samochody zabytkowe, tzn.: mają przynajmniej 30 lat, od zakończenia ich produkcji minęło minimum 15 lat i składają się w co najmniej 75-ciu procentach z oryginalnych części. W rezultacie na zlocie pojawiło się aż 25 pojazdów. Wśród nich były pojazdy polskie, europejskie, azjatyckie i amerykańskie. Nie zabrakło zarówno tych popularnych marek: Fiat, Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, Toyota, Honda, Ford, jak i tych rzadziej spotykanych na naszych drogach: Porsche, Dodge czy Cadillac. Dodatkową atrakcją dla fanów motoryzacji były zabytkowe pojazdy wojskowe, które zaprezentował właściciel tej osobliwej kolekcji pan Łukasz Dąbkowski.

Zlot rozpoczął się już w piątek 29 lipca 2022 r. i zakończył w niedzielę 31 lipca 2022 r. Najbardziej widowiskowym dniem zlotu była jednak sobota. Już od rana można było podziwiać pojazdy prezentowane na stadionie miejskim przy ulicy Słonecznej w Rucianem-Nidzie. Uczestnicy zlotu chętnie rozmawiali z pasjonatami motoryzacji
o radościach i trudach wynikających z posiadania zabytkowego auta. Dzięki otwartej formie zlotu, która umożliwiała dołączenie do niego w każdym jej momencie, liczba prezentowanych na stadionie zabytkowych pojazdów rosła z godziny na godzinę. Momentem kulminacyjnym był swoisty rajd ulicami Rucianego - Nidy. Rajd ten nie miał formy rywalizacji. Jego celem było zaprezentowanie pojazdów w ruchu. Trasa rajdu przebiegała m. in. wyremontowaną (w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa) ulicą Krajeckiego. Po odbyciu rajdu przeprowadzono konkurs elegancji pojazdów, w którym przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Choć nagrodzone zostały tylko nieliczne pojazdy, to gratulacje należały się wszystkim uczestnikom. Posiadanie zabytkowego samochodu wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych, ale też poświęcenia pojazdowi wiele uwagi.

Aby zainteresować tym niecodziennym wydarzeniem także tych, w sercach których motoryzacja nie zajmuje najważniejszego miejsca, organizatorzy zadbali o właściwą oprawę artystyczną i atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru była Kasia Stankiewicz i zespół Varius Manx, którzy w bardzo dobrym stylu zaprezentowali swoje największe hity.

Organizatorzy mają nadzieję, że związane ze zlotem wydarzenia ostatniego weekendu pozostaną w pamięci jej uczestników jeszcze przez długi okres i przyczynią się do powstania pewnej refleksji nad procesem rozwoju motoryzacji, rozwojem infrastruktury drogowej i bezpieczeństwem na drogach. Wśród zaplanowanych efektów realizowanego przez Gminę Ruciane-Nida w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa projektu jest m. in. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i eliminacja wypadków drogowych, a także rozwój i unowocześnianie infrastruktury drogowej jako kluczowego czynnika wzrostu gospodarczego. Osiągnięcie tych efektów zależy
w dużej mierze od zrealizowanej przez samorząd przebudowy ulicy Krajeckiego w Rucianem-Nidzie. Nie można jednak nie doceniać roli samych uczestników dróg
w drodze do osiągnięcia powyższych celów, w tym sprawności ich aut i przestrzegania przez nich przepisów drogowych.


Artykuł powstał dzięki finansom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za treści zawarte w artykule odpowiada wyłącznie Gmina
Ruciane-Nida i w żadnym wypadku nie mogą być one traktowane jako odzwierciedlające stanowiska UE, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.