Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego „Zielona Kraina” w Rucianem-Nidzie.

Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do Zarządzenia 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 04 maja 2022 roku.

Osobą do kontaktów w zakresie wymogów formalnych jest Mariusz Gbur- kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsług Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie,
tel. (87) 423 61 26