Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.


 Terminy:

     * deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

    * deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.Załączniki:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne