Nadleśnictwo Strzałowo informuje, że w dniach 17-20 listopada 2021 r. na terenie obwodów łowieckich 204 i 231 OHZ Nadleśnictwa Strzałowo, odbędą się polowania zbiorowe wielkoobszarowe, które prowadzone będą w godzinach 8:00-15:00 oraz  w dniach  20-21.11.2021 w obwodzie nr. 203 (OHZ

Mikołajki) odbędzie się polowanie zbiorowe.