Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim.
Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

·  bezpłatne wsparcie merytoryczne

·  pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych

·  dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


 Zapraszamy do udziału w projekcie.