Zarząd Koła Łowieckiego „Zielony Krąg” z Warszawy informuje, że w sezonie łowieckim 2021/2022 w obwodzie łowieckim nr 229 planuje polowania zbiorowe w następujących terminach:

-06.11.2021

-18.12.2021

-08.01.2022

Zbiórka myśliwych przed polowaniem o godz. 7:30 w kolibie koła w Końcewie. Zarząd zastrzega możliwość odwołania polowania ze względu na pogodę.

Godzina rozpoczęcia polowania: 8:00

Godzina zakończenia polowania: 15:30

Zarząd Koła Łowieckiego nr 22 „Darzbór” z Warszawy informuje o planowanych termiach polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w wymienionych obwodach łowieckich. Wszystkie polowania zakończą się nie później niż o godzinie 18:00 w poszczególne dni polowań.

Terminarz znajduje się w załączniku.