Informacja powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu informuje o stwierdzeniu w dniu 6 września 2021 r. wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania wymienionej w pkt 22 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity  Dz. U.
z 2020 r. poz.1421) tj. zgnilca amerykańskiego pszczół w jednym z uli w pasiece zlokalizowanej w miejscowości Karwik, 12-200 Pisz.

Podstawowe informacje o chorobie

Zgnilec amerykański pszczół  jest chorobą larw pszczelich wywołaną przez bakterię Paenibacillus larvae. Zakażenie wywołują tylko formy przetrwalnikowe. Zarodniki kiełkują po 24 godzinach od dostania się do przewodu pokarmowego larw. Początkowo rozmnażają się powoli, dopiero po zasklepieniu komórki następuje właściwy rozwój choroby, spowodowany szybkim przybywaniem form wegetatywnych. Najpierw dochodzi do uszkodzenia nabłonka i ściany jelit, później wszystkich narządów wewnętrznych. Po 9 dniach od zakażenia zaczynają powstawać przetrwalniki. Czerw zamiera w pierwszych 2-3 dniach po zasklepieniu komórki. Zamarła larwa wiotczeje, zmienia barwę najpierw na żółtą, później na żółtobrązową, a po ok 3 tygodniach zmienia się w brązową, lepką, ciągliwą masę. W następnych dwóch tygodniach masa ta gęstnieje i daje się wyciągać (przy pomocy zapałki lub patyczka) w cienkie, długie (nawet do kilkunastu cm) nitki. Ma ona charakterystyczny zapach kleju stolarskiego. Potem (po 5-6 tygodniach od zakażenia) masa ta zmienia się w ciemnobrązowy strupek, ściśle przylegający do dna komórki. Po dodaniu wody zamienia się on ponownie w ciągliwą masę. Ponieważ choroba przebiega na czerwiu zasklepionym, często przez pierwsze kilka tygodni pozostaje niezauważona. 3-5 tygodni po zakażeniu na zasklepach komórek z zamarłym czerwiem pojawiają się ciemne plamki, zlewające się po pewnym czasie w jedną, dużą plamę. Później zasklepy komórek zapadają się i tworzą się w nich otworki. Po około 6 tygodniach również pszczoły wygryzają otworki w zasklepie, później odsklepiają całkowicie komórki i starają się usunąć z nich martwy czerw, przez co przyjmuje on wygląd rozstrzelonego. U martwych poczwarek w ostatnim stadium rozkładu do wnętrza komórki wystaje narząd gębowy, który tworzy charakterystyczny „języczek”. Jest to zmiana specyficzna właśnie dla zgnilca amerykańskiego pszczół.

POSIADACZU PSZCZÓŁ PAMIĘTAJ !!!

Zobowiązany jesteś do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u pszczół objawów chorobowych mogących wskazywać na wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece.