Informacja na temat zajęć taktycznych przeprowadzanych na terenie powiatu piskiego w ramach ćwiczeń pk DRAGON-21

Informuję, iż w związku z realizacją zajęć taktycznych w terminie 07-08.06.2021 r. w ramach ćwiczenia pk. DRAGON-21 nawiązano współpracę z właścicielem byłej Fabryki Płyt Pilśniowych w Nidzie oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Ww. zajęcia taktyczne przeprowadzone będą w oparciu o teren byłej fabryki i Stadionu Miejskiego. Na trasie przemieszczania pojazdów wojskowych może wystąpić wzmożony ruch.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam mjr Martyna KUPIS - Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej tel. 782 930 252.


Z poważaniem

Dowódca

gen. bryg. Bogdan Rycerski