Zapraszamy na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenia to prosty sposób na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.

Uczestnicy biorący udział w projekcie mogą m.in. zrobić kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) i uzyskać tytuł ratownika.

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-64 lat, pozostające bez zatrudnienia, tj, bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby niezarejestrowane w PUP, czyli tzw. bierne zawodowo.


Wsparcie może być kierowane także do m.in.:

- pełnoletnich uczniów;

- studentów;

- emerytów i rencistów;

 - osób z niepełnosprawnością;

- harcerzy;

- członków Ochotniczych Straży Pożarnyc;

- członków kół gospodyń wiejskich;

- wszystkich osób niepracujących zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych.Kierownik kursu: Karol Haska, tel.  (+48) 504 696  670

Doradca Klienta: Weronika Płoska, tel. (+48) 798 624 474

e-mail: khrm_szkolenia@wp.pl

https://www.facebook.com/karol.haska