p503.gif
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazruskiego

 

 

 

 

 

Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie.

Gmina Ruciane-Nida realizuje projekt pn. Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu wybudowane zostaną dwie niezależne instalacje fotowoltaiczne. Jedni z nich znajdzie się na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 2, zaś druga na budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej 15 w Rucianem-Nidzie. Obie instalacje będą miały moc do 50 kW i zapewnia roczna produkcję energii na poziomie bliskim 100 MWh.

Całkowity koszt realizacji projektu został wyceniony na 672 871,50 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego projektu w wysokości 85% wydatków.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na najbliższe miesiące. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę i w dniu 3 września 2020 roku podpisano umowę na budowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej.

Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się m. in.: ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i Polski, minimalizacja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne, oraz przybliżenie się gminy do spełnienia wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja projektu pozwoli także na wsparcie rozwoju obszaru o specyficznych potrzebach i wysokim potencjale turystycznym. Zapewni również wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez wkład w rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, w szczególności poprzez realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego Warmii i Mazur.

 

 

 

Jacek Izdebski|25-01-2021
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
p280.gif
plru-eu.jpg
UE_EFRR_rgb-1 (2).jpg
rodzina_500.jpg
nieruchomosci.jpg
konsultacje_spoleczne.jpg
z-zycia-szkol.jpg
CEIDG.jpeg
Szukaj w portalu
mobilis.jpg
Baza obiektów
Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
baner-v2.jpg
SC224e_UG_R17120412460.jpg
big.jpg