p503.gif
Klasztor Staroobrzędowców w Wojnowie
Kategoria:
Atrakcje turystyczne, zabytki »
Atrakcje turystyczne i zabytki
 
Telefon:
87-425-70 30

Staroobrzędowcy, zwani także filiponami,nie uznali w XVII w. reform patriarchy Nikona wprowadzonych w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Prześladowani za swoje przekonania religijne, zmuszeni byli emigrować.Pierwsi staroobrzędowcy przybyli na Mazury w latach dwudziestych XIX w., początkowo z ziemi suwalsko-sejneńskiej, później również z głębi Rosji.


Źródło: www.klasztor.co

Dzieje mazurskich staroobrzędowców są ściśle powiązane z klasztorem wojnowskim. Początki klasztoru sięgają 1836 r. kiedy to starzec Ławrientij Rastropin (1762-1851) założył nad brzegiem jeziora Duś małą pustelnię. W 1847 r. przekształcono ją w klasztor,którego pierwszym igumenem (przeorem) został Michaił Chawronin,a w 1849 r. klasztor staje się filią słynnego ośrodka staroobrzędowego w Moskwie, zwanego Cmentarzem Prieobrażenskim. W wyniku zaostrzających się w Rosji represji wobec staroobrzędowców klasztor wojnowski stał się schronienieniem dla wielu prześladowanych.Największy rozkwit klasztoru przypada na lata 1852-1867, gdy igumenem był Paweł Pruski (Pieter Iwanowicz Ledniew, 1821-1895). Z jego inicjatywy zostaje założona drukarnia w pobliskim Piszu. W 1867 r. Paweł opuszcza Mazury, udaje się do Rosji i przechodzi na jednowierstwo,podporządkowane hierarhii Kościoła prawosławnego. Odejście Pawła wywołało we wsólnocie staroobrzędowej ostry kryzys. Klasztor chylił się ku upadkowi i w 1884 roku staje się własnością jednego z zamożnych staroobrzędowców, Uliana Słowikowa. Starowierska wspólnota zaczęła stopniowo maleć na rzecz jednowierstwa.Staroobrzędowcy podjęli akcję przeciwdziałającą,wysyłając do Moskwy specjalne emisariuszki.W wyniku tej akcji już w 1885 roku przysłano na Mazury młodą zakonnicę Eupraksję (Jelena Pietrowna Dikopolska,1863-1943) ,która po pewnym czasie odkupiła na swoje nazwisko klasztor wraz z przylegającym doń gruntem.Wokół niej zgromadziły się siostry zakonne przybyłe z Rosji oraz pozostałe przy życiu mniszki ze spalonego żeńskiego monasteru w Pupach (Spychowo) i nieco później założonego klasztoru w Majdanie. Do największego rozkwitu doszedł żeński klasztor tuż przed wybuchem I wojny światowej. Jego działalność zahamowało przechodzenie miejscowych staroobrzędowców na jednowierstwo. Zakonnice obok praktyk religijnych i ciężkiej pracy na roli klasztornej prowadziły także działalnośc opiekuńczą w stosunku do ludzi starych i kalek.


Źródło: www.klasztor.co

Klasztor przetrwał kolejne zawieruchy wojenne i stanowi dzisiaj bardzo interesujący zabytek kultury religijnej i obyczajowej.Położony w malowniczej krainie lasów i jezior,jest zabytkiem przyciągającym liczne rzesze turstów. 8 kwietnia 2006 roku zmarła ostatnia zakonnica.Obecnymi właścicielami i opiekunami klasztoru w Wojnowie są Urszula i Tomasz Ludwikowscy, którzy prowadzą również gospodarstwo agroturystyczne

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
p280.gif
kalendarz2015.jpg
rodzina_500.jpg
z-zycia-szkol.jpg
CEIDG.jpeg
Szukaj w portalu
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
mobilis.jpg
Baza obiektów
baner-v2.jpg
SC224e_UG_R17120412460.jpg
big.jpg