p503.gif
Szlak kajakowy Krutynii
Kategoria:
Szlaki turystyczne »
Szlaki kajakowe
 

Szlak kajakowy rzeki Krutyni należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Biegnie przez najbogatszy przyrodniczo teren pojezierzy naszego kontynentu. Ponad 100-kilometrowy szlak składa się z 20 jezior oraz 10 rzek i rzeczek wtopionych w północną część Puszczy Piskiej, największego zwartego kompleksu leśnego Pojezierza Mazurskiego. Swą nazwę wziął od właściwej rzeki Krutyni liczącej około 26 km. długości, wypływającej z jeziora Krutyńskiego i wpadającej do jeziora Gardyńskiego. Szlak prowadzi przez teren z bardzo urozmaiconą rzeźbą pochodzenia polodowcowego. Występują tu liczne wzgórza morenowe, pomiędzy którymi znajdują się dolinki i zagłębienia często zabagnione lub zatorfione. Najwyższe wzniesienie w dorzeczu Krutyni o wysokości 211 m.n.p.m. znajduje się koło wsi Warpuny, a najniższe położone są na końcowych odcinkach szlaku przy jeziorze Bełdany na wysokości 116 m. n.p.m. Bogata przyroda dorzecza Krutyni chroniona jest w 8 rezerwatach przyrody: ”Piłaki”, „Czaplisko-Ławny Lasek”, „Królewska Sosna”, „Krutynia”, „Zakręt”, „Krutynia Dolna”, „Pierwos”, „Strzałowo” i pobliskim rezerwacie „Jezioro Nidzkie”, a walory krajobrazu i wartości kulturowe podlegają ochronie w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Szlak kajakowy rzeki Krutyni przemierzał Melchior Wańkowicz w latach30-tych XX w. i opisał w swojej słynnej powieści „Na tropach Smętka”. Jednak najtrafniej uroki tej rzeki potrafił streścić w dwóch zdaniach działacz i pisarz mazurski Karol Małłek mówiąc, że jest „Mazurskim Gangesem”, a więc rzeką o cechach mistycznych oraz, że „kto nie widział Krutyni, ten nie widział Mazur”. Szlakiem Krutyni płynął w latach 50-70-tych Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II.


KRUTYŃ - UKTA 13 km

We wsi Krutyń mijamy mostek i kilometr dalej, przepływamy pod następnym mostem w Krutyńskim Piecku, wpływając na rozlewisko przed młynem w Zielonym Lasku. Tu przenosimy sami kajak ok. 70 m z prawej strony. Poniżej młyna rzeka jest wartka płytka, płynie wśród nadbrzeżnych zadrzewień i zarośli. W korycie częste są duże kamienie z czerwonymi plamami krasnorostów. Przy trzech zadrzewionych wyspach tego odcinka Krutyni możemy obserwować duże ptaki - tracze nurogęsi z haczykowato zakrzywionymi na końcu dziobami i odstającymi z tyłu na głowie piórkami. Po minięciu mostu drogowego we wsi Rosocha, rzeka zmienia kierunek z południowego na północno-wschodni oraz zmienia swój charakter z rzeki wartkiej i płytkiej na głęboką i leniwą. Po 3 km na wysokości wsi Wojnowo wpływamy na odcinek otoczony szerokim pasem trzcinowisk (w większości własność Fundacji Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni) i jeśli nie przeoczymy z prawej strony małego dopływu Krutyni zwanego Dusianką, to możemy dopłynąć nim do jeziora Duś i odwiedzić klasztor rosyjskich starowierców z interesującym ikonostasem w Wojnowie. W tej wsi znajduje się ponadto molenna starowierców i drewniana cerkiew prawosławna. Po minięciu jedynego drewnianego mostu na Krutyni, płynąc wśród pastwisk dopływamy do dużej wsi Ukta ze sklepami, barami, pocztą i dobrze urządzonym polem namiotowym pana Kazimierza Wajsa na prawym brzegu, przed mostem drogi Mrągowo - Pisz. Po minięciu mostu drogowego, przepływamy obok ruin kamiennego mostu kolejowego dopływając do stanicy wodnej PTTK w Ukcie, położonej na prawym brzegu rzeki.

 

UKTA - NOWY MOST 7 km

Krutynia, między Uktą a osadą Nowy Most należy w całości do rezerwatu przyrody „Krutynia Dolna" o pow. 1000 ha. Dwukilometrowy fragment rzeki poniżej Ukty, zwany jest popularnie „Małą Amazonką", z uwagi na liczne powalone pnie drzew, co nadaje całej scenerii egzotyczny charakter. Dalej, aż do Nowego Mostu rzeka charakteryzuje się niedostępnymi bagnistymi brzegami, licznymi meandrami oraz znaczną głębokością (2-7 m). Koryto rzeczne wypełnia bujna roślinność wodna złożona z rdestnic, wywłóczników, rogatków, żółtych grążeli oraz grzybieni zwanych potocznie „liliami wodnymi". W tym rejonie możemy zaobserwować krążącego orlika krzykliwego, kanię rudą oraz czaplę, a z dużych ssaków - dzika, jelenia i łosia. Cała dolina obramowana jest starymi sosnowo-dębowymi lasami. Stanica wodna w Nowym Moście znajduje się na prawym brzegu rzeki ok. 300 m poniżej lokalnego mostu.


NOWY MOST - KAMIEŃ 10 km

W dół od Nowego Mostu rzeka prostuje swój bieg, płynąc leniwie przez rozległe trzcinowiska obramowane z prawej strony starodrzewiem sosnowym. Płyniemy teraz przez następny rezerwat przyrody „Pierwos" (ok. 600 ha), który oprócz ujściowego odcinka Krutyni obejmuje jej lewy dopływ - rzeczkę Pierwos i małe jezioro o tej samej nazwie. Po 4 km wpływamy na Jezioro Gardyńskie należące już do wcześniej wspomnianego rezerwatu „Krutynia Dolna". Tu kończy bieg małą deltą właściwa rzeka Krutynia. Przy odrobinie szczę-ścia możemy zobaczyć nad jeziorem polujące rzadkie ptaki drapieżne - bielika i rybołowa. Trzymając się prawej strony wpływamy, po krótkim czasie, na śródleśne jezioro Malinówko, a stąd przemierzając zarośnięte trzcinowiskami pełnymi ptactwa wodno-btotnego, zwłaszcza kaczek, przypominające rzekę - jezioro Jerzewko, dopływamy do osady Iznota.Jerzewko przechodzi w ostatni odcinek rzeczny o nazwie Czarna Rzeka, nad którą przebiega lokalny brukowany most. Po 500 m poniżej mostu wpływamy na Zatokę Iznocką rynnowego jeziora Bełdany (941 ha), z masowymi żaglówkami, motorówkami, skuterami wodnymi i statkami turystycznymi. Trzymając się prawego (zachodniego) brzegu dopływamy do stanicy wodnej PTTK w Kamieniu.

Opracowano na podstawie przewodnika "Spływ Krutynią" autorstwa Jerzego Kruszelnickiego

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
p280.gif
plru-eu.jpg
UE_EFRR_rgb-1 (2).jpg
rodzina_500.jpg
nieruchomosci.jpg
konsultacje_spoleczne.jpg
z-zycia-szkol.jpg
CEIDG.jpeg
Szukaj w portalu
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
mobilis.jpg
Baza obiektów
baner-v2.jpg
SC224e_UG_R17120412460.jpg
big.jpg