p503.gif
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim.
 
Rekrutacja osób do projektu prowadzona jest przez cały okres realizacji, do momentu zrekrutowania zakładanej liczby osób.
 
W ramach projektu wsparciem planujemy objąć 159 osób młodych w wieku do 29 lat (tj. do dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.
 
Wsparcie w projekcie skierowane jest w szczególności do:
- osób należących do kategorii młodzieży NEET - osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (tj. jest bezrobotna),nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj. dziennym) nie szkoli się,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób o niskich kwalifikacjach,
- osób z niepełnosprawnościami,
- kobiet.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach CT 9 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne).
 
Uczestnicy projektu obowiązkowo zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowym oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u nich jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Przewidujemy realizację następujących form wsparcia:
- bon szkoleniowy,
- szkolenia zawodowe,
- bon na zasiedlenie,
- staże,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
 
Zachęcamy osoby bezrobotne do 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu do kontaktu ze swoim doradcą klienta w celu określenia możliwości udziału w projekcie oraz opracowania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach Indywidualnego Planu Działania.

Informacji o projekcie udziela specjalista ds. programów Pani Małgorzata Zach w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 87 4252460.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://pisz.praca.gov.pl/po-wer-2014-2020/?p_p_id=101_INSTANCE_2E0ltD6nLZ5p&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&_101_INSTANCE_2E0ltD6nLZ5p_navCategoryId=10404062
 


Agnieszka Olszak | 282 | 0
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
p280.gif
kalendarz2015.jpg
rodzina_500.jpg
z-zycia-szkol.jpg
CEIDG.jpeg
Szukaj w portalu
mobilis.jpg
Baza obiektów
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
baner-v2.jpg
SC224e_UG_R17120412460.jpg
big.jpg