p503.gif
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu w bieżącym roku realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Założeniem projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego. W załączniku znajduje się materiał zawierający informacje dotyczące celu, opis grup docelowych, kryteriów rekrutacji i warunków udziału oraz harmonogram i miejsce realizacji form wsparcia.